Middelalderens første industri fyldte næsten hele Læsø

Der er blevet sydet salt på Læsø helt tilbage i middelalderen, hvor saltsydningen var sat så meget i system, at man betragter det som den første industri i middelalderen. Sydningen stoppede i 1600-tallet ved et kongeligt forbud; saltsydningen havde nemlig ryddet Læsø for skov. Først omkring 1900-tallet blev der i større stil genplantet skov på Læsø.
I 1991 genskabtes saltproduktionen på Læsø som en kombination af arkæologisk forskning og et kommunalt beskæftigelsesprojekt.
Den første sydehytte er en rekonstruktion af udgravningen i 1990. 3 jernpander blev ophængt over ildstedet og den 5. juni 1991 kunne det første salt i nyere tid opøses til afdrypning og tørring.
I dag er saltsydningen igen sat i system, der er styr på skovene og saltsydningen bidrager positivt til Læsø økonomi - både som turistattraktion og som egentligt produktion, som skaber lokale arbejdspladser året rundt.

Danmarks smukkeste arbejdsplads...

Læsø Saltsyderi har den ret maleriske adresse Hornfiskrønvej 3. Hornfiskrøn er en del af et af Læsøs mest kendte naturområder, nemlig Rønnerne, som er et fredet strandeng-areal på knapt 1500 hektar.

At møde på arbejde året rundt med udsigten til et så unikt naturområde som Rønnere er et stort privelegum, og vi er alle enige om, at vi har Danmarks smukkeste arbejdsplads...

Håndarbejde og åbne sydepander

I dag har Saltsyderiet 2 hytter med i alt 3 pandeanlæg, to store moderpander (forinddampningsanlæg) samt en eksperimenterende pande. Der laves salt hele året. Produktionen er på nuværende tidspunkt 64 ton salt årlig. Processerne skal illustrere, hvordan salt i middelalderen blev fremstillet, dog foregår tørringen af salt i dag på et tørreloft, hvor der er opsat en luftaffugter.

Råvaren til Læsø salt hentes i brønde placeret rundt omkring på Rønnerne.