Brændet til saltsyderiet ...

Saltsyderiet på Læsø blev i middelalderen stoppet på grund af det voldsommme forbrug af brænde,
som stort set ryddede øen for skov. Først omkring 1900 kom der igen gang i skovplantningen.
Nu har Læsø igen store skovarealer, hvor der kan oparbejdes enorme mængder af brænde og træflis.

I dag høstes der alene af tilvæksten, som årligt udgør mere end 25.000 kubikmeter. 
Det årlige forbrug af brænde ligget omkring 1.000 - 1.500 rummeter.

Træet er også fra Læsø

Læsø Salt køber sit brænde lokalt. Når man kører af landevejen mellem Byrum og Vesterø kan man lige uden for Byrum se de store stakke af brænde, som ligger og tørrer i op til 1,5 år inden det leveres på saltsyderiet med 4 – 5 læs ad gangen. Langt det meste af brændet er fyrretræ og det er alt sammen fældet på Læsø og størstedelen i Læsø Klitplantage, som ejes af staten.
Læsø Salt køber også ca. 1.000 rummeter træflis om året og det leveres ca. 1 gang om ugen. Ca. 4 – 500 kvadratmeter bygninger opvarmes desuden fra virksomhedens 2 flisfyr.
Saltsyderiet har gennem de sidste 4 år haft 2 moderpander koblet på flisfyret.  Saltvandet fra brøndene forvarmes og opgraderes fra dag til dag, inden det føres over i krystalliseringspanderne, hvor saltet udfældes.

Brændestakkene

På saltsyderiet kan du se nogle rundstakke med træ. De er gode til at holde træet tørt og kan laves af alle. Man tegner en cirkel på jorden hvor diameteren ikke må overskride 3,5 m. Så stabler man to vægge, som støtter hinanden. Hullet i midten fyldes med løst træ. Når man skønner, at højden er som man gerne vil, - typisk i øjenhøjde, så laver man en top i midten og lægger brændestykker med barksiden udad skråt opad denne midterkegle og får dermed lavet et tag, som vandet kan løbe ned af.
En rundstak som dem vi har, kan indeholde fra 15 til 25 kubikmeter træ og kan af et ægtepar laves på en lille arbejdsdag.