Læsø Saltsyderi set i profil og med udsigt

Læsø Salt A/S er en sund lille virksomhed, som hvert eneste år laver et mindre overskud. Omsætningen er på 7 – 9 mio. årligt og det lille overskud reinvesteres eller bruges til fælles markedsføring af Læsø.
Bevares, lønningerne er da en stor driftsomkostning, men da det er virksomhedens hovedformål er at skabe helårs-arbejdspladser, er det en bevidst strategi ikke at lave for mange moderne maskinløsninger.   

Salg af salt, sjove historier og et røgfyldt pust fra fortiden

Der er 10 helårs-medarbejdere på saltsyderiet og i sommersæsonen er der job til 9-10 ekstra i nogle måneder. Det er godt for en lille ø, som fremover i stigende omfang skal leve af turisme og helårsjob er at foretrække frem for sæsonansættelser.

Læsø Salt køber sit brænde lokalt og får syet og trykt sine mange tusinder saltposer på Læsø og det giver en række afledte arbejdspladser. Det årlige forbrug af brænde ligget omkring 1.000 - 1500 rummeter og der syes mere end 200.000 lærredsposer til saltet. 

Håndarbejde og årets gang på kanten af Rønnerne

På rønnernes sydlige kyststrækning findes det bedste af det supersaltholdige grundvand, som er og var forudsætningen for at fremstille salt ved sydning. Man sagde i gamle dage, at et frisklagt æg skulle kunne flyde til overfladen i saltlagen. Det siger vi stadig og det betyder, at vandet helst skal være på ca. 12 % eller derover.
3 brønde på den østlige ende af Hornfiskrøn forsyner stadig saltsyderiet i dag. Der afhentes 2 – 3 gange pr. uge med traktor og tankvogn og der hjembringes typisk 15.000 liter pr. afhentning. Saltprocenten kan variere fra 8 – 12 % og vi vil allerhelst have den så stærk som mulig.