Mere end bare salt

Salt er et mineral, som optræder naturligt i både havet og på landjorden.
Den kemiske formel er NaCl - natriumclorid - med ca. 40 % natrium og 60 % clorid. Kemisk set er salt bare salt, men vi synes nu alligevel, der kan være stor forskel - afhængig af, hvor man får sit salt fra, hvordan det er produceret og hvad man bruger det til.
Læsø salt er sydesalt, udvundet ved inddampning af salt grundvand.
Det indeholder udover selve saltet en række mineraler, som er med til at skabe den unikke smag, der gør Læsø salt til et værdsat gastronomisk krydderi.

Salte fakta

Salt findes i havet - saltvand indeholder ca. 3,5 % salt - og på landjorden, hvor det kan findes i undergrunden.

Salt udvindes grundlæggende på samme måde i hele verden - enten ved minedrift eller ved forskellige former for inddampning.
Der produceres mere end 200 millioner ton salt hvert år verden over, og kun 6 % af produktionen anvendes til madlavning o.l. Resten er til industrielt brug, glatførebekæmpelse o.l.

Rundt om Læsø indeholder havvandet ca. 2 % salt, men grundvandet på Rønnerne kan indeholde helt op til 14 % salt, og så er det muligt at basere en produktion på at inddampe vandet. I de mere solrige og varme verdensdele inddampes havvandet med solens kraft. På Læsø anvendes lokalt produceret brænde til at inddampe vandet i store åbne jernpander. Metoden har været brugt siden middelalderen og kendes også fra flere andre steder i Europa.

Salt historisk set

Salt er det ældst kendte krydderi. At salte maden både for smag og for konservering har været brugt i mere end 6000 år. Salt har op gennem historien været en af de vigtigste handelsvarer for stort set alle kulturer i både øst og vest, og behovet for salt eller manglen på salt har både ført til øgede skatter og sågar krige. De romerske soldater fik en del af deres løn udbetalt som salt - salarium - deraf kommer udtrykket, som vi kender dag; 'salær'.

Helt lokalt har Læsø jo også selv i middelalderen betalt skat til Viborg Domkapitel i salt, fordi man ikke havde andre muligheder for at betale skat.