Saltsydere og andet godtfolk, som er med til at holde blus under panderne

På Saltsyderiet arbejder man på flere fronter, - en flok står for saltfremstillingen, en anden flok for pakkeri, forsendelse og butik. Administrationen styrer ledelse og salg og 2 faste medarbejdere står for den mundtlige formidling af salthistorien.

Mød nogle af os her.

Jeppe

Jeppe Ladefoged er direktør på Læsø Salt. Jeppe har arbejdet som driftsleder på større godser, hvor han har fået stor erfaring indenfor økonomistyring, personaleledelse og produktudvikling. Han glæder sig til at lære Læsø at kende, inden der skal sættes nye initiativer igang.

Poul

Poul Christensen, også kendt som Syde-Poul. Tog i 1991 initiativ til at starte Læsø Saltsyderi med unge arbejdsløse og langtidsledige fra Læsø Produktionsskole. Har siden været et af Læsø Salts meget udadvendte ansigter. Optræder som historiefortæller, formidler og saltfoged.

Steinunn

Steinunn Eyjofsdottir Larsen. Er ansvarlig for pakkeri/butik. Pakker webordrer, sørger for at vores kunder udenfor øen får alt det salt, de ønsker... er vores tillidsrepræsentant og valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentant.

Erling

Erling Mortensen. Henter vand på Rønnerne til vores saltproduktion, "loftnisse", det vil sige, at han passer saltet, når det skal tørres og rives. Går til hånde ude i saltsydningen. Har et godt snakke-gen, så Erling er altid villig til en snak om Saltet med kunderne.

Jesper T

Jesper Thorsen. Er en af vores Saltsydere. Han er fyrbøder, træmand og hvad der ellers hører til af opgaver i saltproduktionen. Kan godt lide at snakke med vores besøgende og svarer gerne på spørgsmål.

Steffen

Steffen E. Faurholdt. Er en af vores saltsydere og fyrbødere. Sørger for at produktionen er i orden, og at vi har noget salt til pakning og salg. 

Flemming

Flemming Larsen med en fortid som formidler og museumsarbejder på Skagen i selskab med Michael og Anna Ancher i deres hus. Har været sommerafløser på Læsø Salt i årevis, og er nu endelig klar til en fuldtidstjans som saltsyder, fortæller og en del af holdet.

Morten Bo

Morten Bo Jørgensen. Morten Bo har været på Saltsyderiet siden 1996 og er en af de faste fortællere. Desuden er han udover at være saltsyder ansvarlig for de to træflisfyr, samt afløser chauffør ved afhentning af saltvand ved brøndene på Rønnerne. Morten er ligeledes lidt nørdet med moderne teknologi og sørger for indkodning på butikken kasseapparater.

Karina

Karina Vilsen. En af vores posedamer på den gode måde. Er i pakkeriet og betjener med et smil vores gæster i butikken..

Dorthe

Dorthe Levorsen. Vores all-round bogholder samt medansvarlig for hjemmeside og webshop. Giver også gerne en hjælpende hånd, når det brænder på i butikken.

Ally

Ally Jacobsen. Er også af vores posedamer på den gode måde, samt pandekagebager.  Er i pakkeriet og vores butik. I sommerferien og efterårsferien holder hun vores Pandekagebod åbent.

Henriette

Henriette Ladefoged. Endnu en posedame på den gode måde. Er i pakkeriet og vores butik men vil også være af finde i Pandekageboden, når den er åben.

Maybrith

Maybrith Mortensen. Endnu en af vores posedamer på den gode måde. Er i pakkeriet og vores butik, men vil også være at finde i Pandekageboden, når den er åben.